NIEUWS van IJsvereniging LeekJanuari 2021


Toetreding tot de KNSB (lees meer...)


Ingeschreven als lid KNSB 15 januari 2021.
Ondertekening nieuwe statuten (lees meer...)


Ondertekening statuten 13 januari 2021.
November 2020


Uitslag stemming statutenwijziging (lees meer...)


Uitslag stemming 30 november 2020.
Uitslag stemming statutenwijziging (lees meer...)


Uitslag stemming 16 november 2020.
Stemmen Statutenwijziging (lees meer...)
Oktober 2020


Lidmaatschap KNSB en statutenwijziging (lees meer...)


Uitleg over aanmelden en digitaal stemmen statutenwijziging
"150 jaar IJsvereniging Leek"


Verhalen en foto's gezocht (lees meer...)
Schaatsdagen KNSB (lees meer...)