Leekstermeer Toertocht

 

IJs- en Wederdienende organiseert de IJsvereniging Leek de Leekstermeer Toertocht. 

 

 

Voor actuele informatie over deze enige echte Leekstermeer Toertocht volg ons via Twitter en Facebook.

 

 

         

 

 

 

Hieronder nadere details over de te verrijden Toertocht. Voor onderstaande vragen kunt u de antwoorden vinden op deze pagina:

- Vanaf wanneer kan er gestart worden?

- Welke parkeervoorzieningen zijn voorhanden?

- Waar kan ik me inschrijven en mijn medailles afhalen?

- Wat kost deelname aan de leekstermeer Toertocht?

- Welke afstanden kan ik schaatsen?

- Waar kan ik opstappen?

- Waar kan ik terecht voor medische hulp?

 

Tijden:

Inschrijven en starten kan vanaf 10:00 uur op 3 plaatsen.

De inschrijving sluit om 15:00 uur tenzij het weer ons dwingt eerder te stoppen.

De 3 stempelposten worden om 17:00 uur gesloten tenzij ook hier het weer niet meewerkt.

 

Waar parkeren:

Er zijn rondom het Leekstermeer drie locaties waar voldoende parkeerruimte is. Hieronder een overzicht en nadere details per locatie. Het wordt aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeervoorzieningen rondom het Centrum van Leek en bij Nienoord. Alle parkeerplaatsen hier zijn op loopafstand van de opstapplaats op het Leeksterhoofddiep vanaf IJsbaan Leek. Let u vooral op de opmerkingen bij de verschillende parkeermogelijkheden.

Op hoofdlijnen:

 

 Details P1:

Details P2:

Details P3: 

 

 

Waar inschrijven:

Er kan ingeschreven worden op 3 locaties waarbij de eerste, locatie IJsbaan Leek bij Nienoord, de voorkeur verdient in verband met de beschikbare parkeerruimte. Volg vanaf de parkeerplaatsen de borden " IJsbaan Leek" of "Inschrijven"

1) IJsbaan Leek op park Nienoord Leek, adres Schilhoek, Leek

2) Paviljoen Cnossen aan de Meerweg

3) Paviljoen Wolthers aan de Matsloot 

 

Na afloop van de tocht kunnen hier ook de  medailles afgehaald worden.

 

Kosten:

De kosten voor deelname is voor volwassenen vanaf 18 jaar € 5,- en voor kinderen € 3,-

De organisatie stelt het erg op prijs indien u gepast kunt betalen.

 

Afstanden:

Een ronde is 7½ km. Er zijn medailes voor 7½, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 105 km.

 

Waar opstappen:

Hoofd opstapplaats in Leek is bij IJsbaan IJsvereniging Leek. Vanaf de IJsbaan kunt u via het bruggetje de oversteek maken naar het Leeksterhoofddiep. Hier kan opgestapt worden en bevindt zich ook stempelpost A.

De tweede mogelijkheid is bij paviljoen Cnossen, hier bevindt zich stempelpost B.

De derde mogelijkheid om op te stappen is aan de Matsloot bij een van de paviljoens van "van der Dong' of van "Wolthers". Tussen beide paviljoens staat stempelpost C. Zowel bij van der Dong als bij Wolthers is " koek en zopie"

 

EHBO:

Centrale ongevallen coordinatie op paviljoen Cnossen.  Hier zijn 3 medewerkers van het Rode Kruis gestationeerd, eveals quad's voor gewonden transport.  De IJsvereniging beschikt zelf ook over opgeleide EHBO-ers.

 

 

 

 

 

Video Leekstermeer Toertocht 2010 georganiseerd door IJsvereniging Leek.

 

 

Voor actuele infomatie over deze enige echte Leekstermeer Toertocht volg ons via Twitter en Facebook:

 

 

         

 

 

 

   

 

Historie Leekstermeer toertochten.

 

Al sinds eeuwen is het dorp Leek middels de Leekstertak of Leeksterblom een begrip voor de schaatssport. Reeds lang voordat er georganiseerde tochten zoals de Noorderrond-ritten of Elfstedentochten gehouden werden kwam men van heinde en ver naar Leek om als trofee een Leekstertak te halen.

Helaas is dat in de vorm zoals het vroeger plaats vond niet meer mogelijk. Intensieve scheepvaart en belemmeringen zoals vaste bruggen en duikers maken dat nu onmogelijk.

 

                                 

 

 

In het bestuur is er meerdere keren over nagedacht of de eeuwenoude traditie niet op één of andere manier in ere hersteld zou kunnen worden. Natuurlijk is het in strenge winters nog wel mogelijk om vanuit het noorden op de schaatsen in Leek te komen. In principe zou er dus een tocht gereden kunnen worden vanuit een plaats in Friesland via het Lauwersmeer en Reitdiep naar Leek. Maar dat betekent wel dat er tijdens sneeuwval zo'n 80 Km baan schoongemaakt moet worden en dat er talloze gevaarlijke obstakels afgezet moeten worden. Om dat allemaal te kunnen realiseren gaat de mogelijkheden van onze vereniging te boven. Wel kan men sinds 1963 toertochten schaatsen op het Leekstermeer en /of de kanalen die daarop uitkomen.    

Reeds in de vijftiger jaren organiseerde de V.V.V. Leek zogenaamde rondritten. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de ijsvereniging Leek. Dat die samenwerking niet altijd vlekkeloos verliep wordt duidelijk uit : " Toen de voorzitter (Elbers)  het woord kreeg zeide hij, dat er nu weer werd gesproken over een rondrit en dat de vorige nog niet eens was afgehandeld". Als de opbrengst van Fl. 67,35 verdeeld moet worden onder de beide verenigingen komt de V.V.V. nog met verschillende kwitanties, zodat er uiteindelijk nog maar een bedrag van Fl.20,00 overblijft.

Toch zullen deze Leekstermeertochten er voor zorgen dat de vereniging, die altijd armlastig was, over ruimere financiële middelen komt te beschikken zodat een heleboel wensen in vervulling kunnen gaan. In 1963 neemt de vereniging de organisatie van de toertochten alleen op zich en dan is het ook goed raak.

Negen toertochten kunnen er dat jaar gehouden worden. Duizenden mensen geven zich voor één of meerdere tochten op. Daaruit blijkt dat hoewel het wedstrijd schaatsen in de versukkeling is geraakt, de mensen best nog wel op de schaats te krijgen zijn, maar men wil in eigen tempo een prestatie leveren. Sinds die tijd zijn er zodra dat mogelijk en verantwoord was toertochten gehouden. het spreekt voor zich dat de organisatie daarvan veel van het bestuur vergt, maar de voldoening en voordelen die men er van heeft wegen ruimschoots op tegen het vele werk. Oud-Voorzitter H.J. Dalstra eindigt zijn overzicht van "125 jaar ijsvereniging Leek" met de wens die ook gemeente secretaris Sijbolts tijdens een speech ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 1917 uitsprak: 'Bloeie de ijssport en bloeie de ijsvereniging Leek.                                      

 

 

 

Bestuursleden op het Leekstermeer.

Vlnr. Berend Bronsema, Appie de Bruin, Heerke de Vecht,

Anno Ezinge en Roelof Luinge

 

 

 

IJsvereniging Leek    secretaris@ijsverenigingleek.nl