Makers van de Leekster Tak.

De originele Leekster Tak werd door diverse Leekster inwoonsters in huisvlijt vervaardigd uit een met groen papier omwikkeld gebogen wilgentakje en een rechte met rood papier behangen met negen kleurige papieren bloemen, de middelste drie in goud- of zilverkleur. Het was een welkome aanvulling op het gezinsbudget met name in de wintermaanden wanneer op het land weinig werk te verrichten was en vele werkzaamheden stillagen.

De meest bekende maakster van Leekstertakken was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw Antje Huizing-Lap (1897-1976), vrouw van vishandelaar Derk Huizing, wonend aan de Scheiershoek in Leek. Zij leerde het vak van Hendrika Feringa-Van der Heide ("Olle Rike") en Trientje de Vries-De Wit.

"Olle Rike" Henderika Feringa-Van der Heide (1839-1933)


 Antje Huizing-Lap en haar zoon Jan

 Als alle onderdelen, wilgentakjes op maat gesneden en geknipt sitspapier beschikbaar waren, deed mevrouw Huizing er ongeveer 10-15 minuten over om een Leekster Tak te maken. In de barre winter van 1963 heeft zij enkele honderden Leekster Takken verkocht aan vele schaatsers die van heinde en verre naar De Leek kwamen. Zij kochten bij haar als herinnering aan de tocht een Leekster Tak.    


Jan Huizing bezig met het maken van Leekstertakken

Na het overlijden van Antje Huizing-Lap nam haar zoon Jan Huizing (1925-1998) het maken van de Leekster Tak over. Het was "zijn" Leekster Tak die Prins Willem Alexander droeg toen hij in 1988 het lidmaatschap van de Vereniging De Friesche Elfsteden kreeg aangeboden. 

Na het overlijden van Jan Huizing hebben de vrouwen van Nu, afdeling Leek-Nietap, op uitdrukkelijk verzoek van Jan Huizing het maken van de Leekstertak voortgezet. Deze afdeling is inmiddels opgeheven, maar enkele dames maken nog steeds Leekster Takken. Zij doen dit sinds 2021 onder auspiciën van onze ijsvereniging.

Het gebruik om een Leekster Tak te halen is uniek in ons land en zou alleen daarom al in ere gehouden moeten worden. IJsvereniging Leek wil voorkomen dat deze Leekster traditie verloren gaat.

Dames van IJsvereniging Leek maken de Leekster Tak (februari 2021) 


De Leekster Tak siert de deur van de kantine op ijsbaan Nienoord.