Jubileum "150 jaar IJsvereniging Leek" 


Verhalen en foto’s gezocht

IJsvereniging Leek bestaat in december 2021 “150 jaar”. Ter gelegenheid van dit jubileum wil het bestuur een jubileumboek gaan uitbrengen. Wij hebben voor de samenstelling van het boek de samenwerking gezocht met de Historische Kring Leek e.o. Voor dit jubileumboek zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen.
IJsvereniging Leek roept mensen op om herinneringen, in beeld en tekst, aan de schaatssport in Leek en Nietap op te sturen naar de redactie van het jubileumboek.

Stuur uw foto’s en verhalen vergezeld van naam, adres en telefoonnummer naar het e-mailadres van de redactie secretaris@ijsverenigingleek.nl of per post naar:

IJsvereniging Leek

T.a.v. de redactie

Tuinmanslaan 4

9351 TT  Leek


Alle ingezonden materialen zullen worden geretourneerd. Foto’s graag digitaal per e-mail of als originele afdruk toezenden zodat de redactie deze kan inscannen.