Historie Leekstermeer toertochten.

Al sinds eeuwen is het dorp Leek middels de Leekstertak of Leeksterblom een begrip voor de schaatssport. Reeds lang voordat er georganiseerde tochten zoals de Noorderrond-ritten of Elfstedentochten gehouden werden kwam men van heinde en ver naar Leek om als trofee een Leekstertak te halen.

Helaas is dat in de vorm zoals het vroeger plaats vond niet meer mogelijk. Intensieve scheepvaart en belemmeringen zoals vaste bruggen en duikers maken dat nu onmogelijk.

In het bestuur is er meerdere keren over nagedacht of de eeuwenoude traditie niet op één of andere manier in ere hersteld zou kunnen worden. Natuurlijk is het in strenge winters nog wel mogelijk om vanuit het noorden op de schaatsen in Leek te komen. In principe zou er dus een tocht gereden kunnen worden vanuit een plaats in Friesland via het Lauwersmeer en Reitdiep naar Leek. Maar dat betekent wel dat er tijdens sneeuwval zo'n 80 Km baan schoongemaakt moet worden en dat er talloze gevaarlijke obstakels afgezet moeten worden. Om dat allemaal te kunnen realiseren gaat de mogelijkheden van onze vereniging te boven. Wel kan men sinds 1963 toertochten schaatsen op het Leekstermeer en /of de kanalen die daarop uitkomen.    

Reeds in de vijftiger jaren organiseerde de V.V.V. Leek zogenaamde rondritten. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de ijsvereniging Leek. Dat die samenwerking niet altijd vlekkeloos verliep wordt duidelijk uit : " Toen de voorzitter (Elbers)  het woord kreeg zeide hij, dat er nu weer werd gesproken over een rondrit en dat de vorige nog niet eens was afgehandeld". Als de opbrengst van Fl. 67,35 (€30,56) verdeeld moet worden onder de beide verenigingen komt de V.V.V. nog met verschillende kwitanties, zodat er uiteindelijk nog maar een bedrag van Fl. 20,00 (€9,08) overblijft.

Toch zullen deze Leekstermeertochten er voor zorgen dat de vereniging, die altijd armlastig was, over ruimere financiële middelen komt te beschikken zodat een heleboel wensen in vervulling kunnen gaan. In 1963 neemt de vereniging de organisatie van de toertochten alleen op zich en dan is het ook goed raak.

Negen toertochten kunnen er dat jaar gehouden worden. Duizenden mensen geven zich voor één of meerdere tochten op. Daaruit blijkt dat hoewel het wedstrijd schaatsen in de versukkeling is geraakt, de mensen best nog wel op de schaats te krijgen zijn, maar men wil in eigen tempo een prestatie leveren. Sinds die tijd zijn er zodra dat mogelijk en verantwoord was toertochten gehouden. Het spreekt voor zich dat de organisatie daarvan veel van het bestuur vergt, maar de voldoening en voordelen die men er van heeft wegen ruimschoots op tegen het vele werk. 

Oud-Voorzitter H.J. Dalstra eindigt zijn overzicht van "125 jaar ijsvereniging Leek" met de wens die ook gemeente secretaris Sijbolts tijdens een speech ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 1917 uitsprak: 'Bloeie de ijssport en bloeie de ijsvereniging Leek'.                  


Bestuursleden op het Leekstermeer

Bestuursleden op het Leekstermeer. Vlnr. Berend Bronsema, Appie de Bruin, Heerke de Vecht, Anno Ezinge en Roelof Luinge