Bestuur IJsvereniging Leek.

" Vele dingen veranderen, maar niet de aardigheid die vele mensen in schaatsen hebben. En dat is dan ook de reden die vele besturen, keurmeesters en baanvegers gedreven heeft en nog steeds drijft om zich in te zetten voor de schaatssport ".  (Ere-voorzitter H.J. Dalstra, september 1996) 


Het huidige bestuur van IJsvereniging Leek. Op de foto van links naar rechts, staand: Sjoerd van Leeuwen, Gert de Vries, Elle Dopstra, Johan Nolle (penningmeester), Appie de Bruin. Zittend: Ietse-Willem Ploeg (voorzitter), Wieb van Gelder (ledenadministratie), Harry Boonstra, Klaas de Vries en Robbert van Egmond (secretaris).