IJsvereniging Leek is lid van de KNSB.

IJsvereniging Leek is op 15 januari 2021, na een afwezigheid van meer dan 20 jaar, opnieuw toegetreden tot de KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond). Onze vereniging is lid van het Gewest Groningen van de KNSB.

In het verleden is IJsvereniging Leek lid geweest van de KNSB. Echter is het lidmaatschap in 1998 opgezegd omdat de gestelde eisen en de kosten die de KNSB in die tijd voor een lidmaatschap rekende voor onze vereniging te hoog waren.

Op de Algemene Ledenvergadering van 2014 is aan het bestuur een punt van overdenking meegegeven om uit te zoeken of de vereniging weer lid van de KNSB kon worden.

Het bestuur kreeg van de aanwezige leden op de vergadering wel een aantal voorwaarden mee: “Onze leden mogen het niet merken in de contributie dat wij lid zijn van de KNSB, dus geen contributieverhoging. Onze leden moeten er voordeel bij hebben dat onze vereniging lid is van de KNSB. Wij moeten ervoor waken dat de zelfstandigheid van de vereniging niet in het geding komt”. 

Het bestuur is met met deze opdracht aan de slag gegaan. Het lidmaatschap is de jaren daarna ieder jaar ter sprake gekomen in de Algemene Ledenvergaderingen.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 is het besluit genomen dat IJsvereniging Leek weer lid wordt van de KNSB.

De belangrijkste redenen om weer lid te worden zijn:


De KNSB heeft de tarieven en eisen voor natuurijsverenigingen verlaagd.


De verzekeringen die wij als vereniging hebben afgesloten voor onze vrijwilligers en materieel zijn voordeliger via de KNSB.


Onze leden kunnen drie keer per jaar gebruik maken van de ijsbaan in Sportcentrum Kardinge, Groningen.


De rechten voor Buma/Stemra en Sena zijn beter en voordeliger geregeld via de KNSB. Buma/Stemra en Sena zijn organisaties die opkomen voor de financiële rechten van artiesten, componisten en tekstschrijvers.


Wij kunnen gebruik maken van de expertise van de KNSB op verschillende vlakken, verenigingsondersteuning bij regels en wetgeving en advisering bij activiteiten.


Eén van de belangrijkste stappen die de vereniging heeft moeten doorlopen op toe te kunnen treden tot de KNSB was het aanpassen van de oude verenigingsstatuten naar KNSB model. Onze leden hebben op 30 november 2020, na het houden van twee digitale stemrondes, ingestemd met het wijzigen van de verenigingsstatuten. De aanmeldprocedure, uitslag van de stemmingen en de ondertekening van de nieuwe statuten kunt u teruglezen in ons nieuwsarchief.


Het bestuur van IJsvereniging Leek in 1996 met de vlag van de KNSB voor Borg Nienoord, in het kader van het 125-jarig bestaan van onze vereniging. Op de foto van links naar rechts: Roelof Luinge, Hillebrand Dalstra (voorzitter), Sikke Kooistra (secretaris), Wim Ploeg, Anno Ezinge, Tietie Siegers (penningmeester), Klaas de Vries, Jenne Groefsema en Appie de Bruin.