Uitslag stemmen Statutenwijziging


In oktober hebben wij onze leden een brief gestuurd over de voorgestelde statutenwijziging die nodig is om lid te worden van de KNSB. In deze brief zijn zij uitgenodigd om digitaal hun stem uit te brengen.

Volgens onze huidige statuten is voor een besluit tot statutenwijziging de goedkeuring nodig van twee/derde van de uitgebrachte stemmen door ten minste twee/derde (66,7%) van onze leden. Heeft niet twee/derde van de leden zijn stem uitgebracht dan zal er een tweede stemming worden gehouden.

Onze vereniging telt op dit moment 1402 leden, daarvan hebben 184 leden een stemcode aangevraagd om te kunnen stemmen over de statutenwijziging. Dit is 13,1% van ons ledenaantal. Het benodigde quorum is daarmee NIET behaald. Dit betekent dus dat er een tweede stemronde zal moeten worden gehouden. Voor deze stemming moet u zich aanmelden.

Wilt u als lid gebruik maken van uw stemrecht dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Laatste dag van aanmelden voor deze tweede stemming is zaterdag 21 november 2020. U ontvangt dan van ons een unieke stemcode waarmee u uw stem tot en met zondag 29 november 2020 kunt uitbrengen.

Op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur zullen deze stemmen worden geteld. De uitslag van deze stemming is dan bindend, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.

Leden die al een stemcode hebben aangevraagd kunnen deze stemcode weer gebruiken om hun stem uit te brengen. U kunt uw stemcode ook opnieuw aanvragen via het aanmeldformulier.


Inzage in de nieuwe statuten.

Om u goed te kunnen voorbereiden op deze vergaderingen kunt u hier de modelstatuten downloaden. Ook liggen er exemplaren van de modelstatuten ter inzage in de kantine van de ijsbaan op Landgoed Nienoord. U bent van harte welkom om de modelstatuten te lezen op zaterdag 21 november 2020 van 10.00 - 12.00 uur.


Belangrijk! Controleer na uw aanmelding ook uw "Ongewenste e-mail", het kan zijn dat de stemcodes in deze box binnenkomen.