Uitslag stemmen Statutenwijziging


In oktober hebben wij onze leden een brief gestuurd over de voorgestelde statutenwijziging die nodig is om lid te worden van de KNSB. In deze brief zijn zij uitgenodigd om digitaal hun stem uit te brengen.

Op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur zijn de stemmen geteld van de tweede digitale stemronde. Voor deze tweede digitale stemronde zijn 202 unieke stemcodes uitgegeven aan onze leden. Van deze 202 leden hebben 108 leden daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Voor de tweede stemronde geldt dat iedere stem telt.

De uitslag van de stemming over de statutenwijziging van IJsvereniging Leek is:

 

Aantal stemmen VOOR

:

108

(100%)  

  

Aantal stemmen TEGEN

:

0

(0%)Dit betekent dat onze leden zich unaniem hebben uitgesproken VOOR een statutenwijziging van onze huidige verenigingsstatuten naar nieuwe verenigingsstatuten naar KNSB model.

De uitslag van deze digitale stemming zal worden vastgelegd in de notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 november 2020.

Deze stemming was een belangrijke stap in de procedure die wij als vereniging moeten doorlopen om toe te kunnen treden tot de KNSB. De volgende stap die wij als vereniging gaan nemen is het laten passeren van de nieuwe verenigingsstatuten bij de notaris.