Verduurzaming Landgoed Nienoord.

IJsvereniging Leek wil schaatsen op natuurijs ook in de toekomst mogelijk blijven maken. Daarom willen wij meehelpen om de opwarming van onze aarde tegen te gaan. Wij gaan hieraan een bijdrage leveren door energieneutraal te worden en daarmee één van de groenste verenigingen in de provincie Groningen te zijn. Hiervoor gaan we een aantal maatregelen nemen waarmee we ons energieverbruik fors verminderen, gasloos worden en zelf onze energie opwekken. Om onze energie op te wekken heeft IJsvereniging Leek zonnepanelen op het dak van de kantine geplaatst. Wij hebben dit collectief gedaan met de andere gebruikers op Landgoed Nienoord, door samen de zonnepanelen in te kopen profiteren wij van schaalvoordeel.


Lees hieronder het persbericht dat Gemeente Westerkwartier op maandag 13 maart 2023 heeft uitgedaan.

Landgoed Nienoord verduurzaamt met 900 zonnepanelen.
Op Landgoed Nienoord wordt hard gewerkt om de gebouwen te verduurzamen. Er komen in totaal 900 zonnepanelen op het landgoed te liggen, verspreid over zeven grote daken. De gemeente Westerkwartier werkt hier samen met het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, Stichting Landgoed Nienoord, IJsvereniging Leek en coöperatie GOED.


We willen het energieverbruik van de gebruikers van het landgoed verlagen.
Door samen zonnepanelen in te kopen, profiteren de partijen van schaalvoordeel. Wethouder Duurzaamheid Bé Schollema kwam vandaag kijken op de bouwplaats: “Als alle zonnepanelen straks werken, betekent dit een flinke verlichting in energielasten voor alle partijen op het landgoed. Op enkele daken zijn zelfs nog extra panelen geplaatst. Met de inkomsten van de extra stroom kunnen Stichting Landgoed Nienoord en het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord de rest van de gebouwen verduurzamen.”

De zonnepanelen komen op zeven daken.
Ze liggen al op de daken van Nino’s Speelparadijs, IJsvereniging Leek, en nog drie dienstgebouwen. Op de daken van het Infocentrum Nienoord en het depotgebouw van het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord wordt hard gewerkt om de werkzaamheden af te ronden. Dit is ook nodig, want vóór het broedseizoen moeten alle panelen op de daken liggen.

We verwachten de zonnepanelen in juni in gebruik te nemen.
Tot die tijd zijn de installateurs nog druk bezig de zonnepanelen aan te sluiten. Gemeente Westerkwartier streeft ernaar om met ondernemers en organisaties tot 2030 elk jaar twintig tot dertig grote daken van zonnepanelen te voorzien. Dit staat in het collegeuitvoeringsprogramma. De verduurzaming van Nienoord draagt hieraan bij.

Op de foto (v.l.n.r.): Geert Pruiksma (Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord), Musetta Blaauw (coöperatie GOED), Ietse-Willem Ploeg (IJsvereniging Leek), Bé Schollema (wethouder duurzaamheid), Harold de Vries (Stichting Landgoed Nienoord).