Lidmaatschap KNSB


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 is het besluit genomen dat IJsvereniging Leek lid wordt van de KNSB. Dit besluit is niet over één nacht ijs gegaan, de redenen om weer lid van de KNSB te worden leest u hier. Om toe te kunnen treden tot de KNSB zullen onze huidige verenigingsstatuten, die stammen uit 1984, geactualiseerd moeten worden naar KNSB model. Volgens onze huidige statuten is voor een besluit tot statutenwijziging de goedkeuring van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging kan worden besloten door de dan aanwezige leden.


In verband met de Covid-19 maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid kunnen wij op dit moment geen fysieke Algemene ledenvergadering organiseren met meer dan 30 personen. Omdat het onduidelijk is hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen, en met name ook hoe lang het blijft aanhouden, zijn we als bestuur tot het besluit gekomen dat de leden van IJsvereniging Leek digitaal hun stem kunnen uitbrengen op het voorstel tot een wijziging van de verenigingsstatuten.

Wilt u als lid gebruik maken van uw stemrecht dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. U ontvangt dan van de IJsvereniging een stemcode waarmee u uw stem tot zondag 15 november 2020 kunt uitbrengen. De laatste dag van aanmelden voor de digitale stemming is zaterdag 7 november 2020.

Op maandag 16 november 2020 om 20.00 uur zullen alle stemmen worden geteld. De uitkomst van de stemming zal worden gedeeld via de sociale media en op onze website. 

Indien op 16 november niet het benodigde aantal stemmen is behaald voor de statutenwijziging zal een tweede stemming worden gehouden. Ook voor deze eventuele tweede stemming dient u zich vooraf aan te melden zodat u een stemcode kunt ontvangen waarmee u tot zondag 29 november 2020 uw stem kunt uitbrengen. Laatste dag van aanmelden voor deze eventuele tweede stemming is zaterdag 21 november 2020. 

Op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur zullen deze stemmen worden geteld. De uitslag van deze stemming is bindend, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. De uitkomst van de stemming zal worden gedeeld via de sociale media en op onze website.


Inzage in de nieuwe statuten.

Om u goed te kunnen voorbereiden op deze vergaderingen kunt u hier de modelstatuten downloaden.

Ook liggen er exemplaren van de modelstatuten ter inzage in de kantine van de ijsbaan op Landgoed Nienoord. U bent van harte welkom om de modelstatuten te lezen op zaterdag 31 oktober 2020 van 13.00 - 16.00 uur of woensdag 04 november van 19.00 - 21.30 uur.


Belangrijk! Controleer na uw aanmelding ook uw "Ongewenste e-mail", het kan zijn dat de stemcodes in deze box binnenkomen.